עיצוב בית – תל ברוך צפון

 

תמונות נוספות מפרויקט זה